ἀργυρόω

ἀργυρόω
ἀργῠρόω
1 besilver Σικυωνόθε δ' ἀργυρωθέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις ἀπέβαν (ἀργυραῖς φιάλαις τιμηθέντες. Σ.) N. 10.43 οὐδ' ἐπέρναντο γλυκεῖαι μελιφθόγγου ποτὶ Τερψιχόρας ἀργυρωθεῖσαι πρόσωπα μαλθακόφωνοι ἀοιδαί (ἀπὸ τοῦ τοὺς γράφοντας ἀργύριον λαμβάνειν. Σ.) I. 2.8

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀργυρώσω — ἀ̱ργῡρώσω , ἀργυρόω to cover with silver aor ind mid 2nd sg (doric aeolic) ἀργῡρώσω , ἀργυρόω to cover with silver aor subj act 1st sg ἀργῡρώσω , ἀργυρόω to cover with silver fut ind act 1st sg ἀ̱ργυρώσω , ἀργυρόω to cover with silver futperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀργυρῶν — ἀργύρεος of silver fem gen pl (attic epic) ἀργύρεος of silver masc/neut gen pl (attic epic) ἀργῡρῶν , ἀργυρόω to cover with silver pres part act masc voc sg (doric aeolic) ἀργῡρῶν , ἀργυρόω to cover with silver pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀργύρευν — ἀ̱ργύ̱ρευν , ἀργυρόω to cover with silver imperf ind act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) ἀ̱ργύ̱ρευν , ἀργυρόω to cover with silver imperf ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic) ἀργύ̱ρευν , ἀργυρόω to cover with silver imperf ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀργύρων — ἄργυρος white metal masc gen pl ἀ̱ργύ̱ρων , ἀργυρόω to cover with silver imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀ̱ργύ̱ρων , ἀργυρόω to cover with silver imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἀργύ̱ρων , ἀργυρόω to cover with silver imperf ind act 3rd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαργύρωσον — διαργύ̱ρωσον , διά ἀργυρόω to cover with silver aor imperat act 2nd sg διᾱργύρωσον , διά ἀργυρόω to cover with silver futperf ind act masc voc sg (doric aeolic) διᾱργύρωσον , διά ἀργυρόω to cover with silver futperf ind act neut nom/voc/acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • περιηργυρωμένα — περϊηργῡρωμένα , περί ἀργυρόω to cover with silver perf part mp neut nom/voc/acc pl (attic epic ionic) περϊηργῡρωμένᾱ , περί ἀργυρόω to cover with silver perf part mp fem nom/voc/acc dual (attic epic ionic) περϊηργῡρωμένᾱ , περί ἀργυρόω to… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τἀργυροῦν — ἀργυροῦν , ἀργύρεος of silver masc acc sg (attic epic) ἀργυροῦν , ἀργύρεος of silver neut nom/voc/acc sg (attic epic) ἀργῡροῦν , ἀργυρόω to cover with silver pres part act masc voc sg ἀργῡροῦν , ἀργυρόω to cover with silver pres part act neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀργυροῖ — ἀργύρεος of silver masc nom/voc pl (attic epic) ἀργῡροῖ , ἀργυρόω to cover with silver pres ind mp 2nd sg ἀργῡροῖ , ἀργυρόω to cover with silver pres opt act 3rd sg ἀργῡροῖ , ἀργυρόω to cover with silver pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀργυροῖς — ἀργύρεος of silver masc/neut dat pl (attic epic) ἀργῡροῖς , ἀργυρόω to cover with silver pres opt act 2nd sg ἀργῡροῖς , ἀργυρόω to cover with silver pres subj act 2nd sg ἀργῡροῖς , ἀργυρόω to cover with silver pres ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀργυροί — ἀργῡροί , ἀργυρόω to cover with silver pres subj mp 2nd sg ἀργῡροί , ἀργυρόω to cover with silver pres ind mp 2nd sg ἀργῡροί , ἀργυρόω to cover with silver pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀργυροῦ — ἀργύρεος of silver masc/neut gen sg (attic epic) ἀ̱ργῡροῦ , ἀργυρόω to cover with silver imperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀργῡροῦ , ἀργυρόω to cover with silver pres imperat mp 2nd sg ἀργῡροῦ , ἀργυρόω to cover with silver imperf ind mp 2nd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”